< خانه

مرامنامه انجمن کاربران BSD ایران :

انجمن کاربران BSD ایران بستری است برای علاقه مندان به BSD و UNIX تا گرد هم آیند و دانش و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. از تمامی افراد انتظار میرود تا قوانین ذکر شده در پایین را پاس داشته، و در نگاهداشت کیفیت انجمن کوشا باشند :

از افرادی که درخواست کناره گیری به واسطه ی رفتاری می شود انتظار می رود تا بلافاصله با درخواست سرپرستان موافقت کنند و در غیر این صورت، سرپرستان انجمن جایز به هر نوع تصمیم گیری همچون به تعلیق در آوردن موقت یا دایم افراد بابت حضور و مشارکت در دیدارها و یا سمینارهای آتی، و یا حتی همکاری خواهند بود. خواهشمند است به یاد داشته باشید که در بیشتر مواقع افراد تنها یک هشدار از سوی سرپرستان خواهند گرفت؛ اما در مواقعی تعلیق و یا درخواست کناره گیری فوری و بیدرنگ از سوی انجمن نیز محتمل خواهد بود.